CE-markering is een conformiteitsmarkering die aangeeft dat producten aan de veiligheids-, gezondheids- en milieubeschermingseisen voldoen die gelden binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Maar wat betekent CE specifiek bij LED-verlichting? In dit blog gaan we dieper in op wat de CE-markering betekent bij LED-verlichting.

Wat is CE-markering?

CE-markering is een markering die op veel verschillende producten wordt gevonden en aangeeft dat het product aan bepaalde wettelijke eisen voldoet die binnen de Europese Economische Ruimte gelden. De CE-markering is bedoeld om de consument te informeren dat het product veilig is en aan bepaalde minimumnormen voldoet op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieubescherming.

Wat betekent CE bij LED-verlichting?

CE-markering is ook van toepassing op LED-verlichting. LED-verlichting die is voorzien van CE-markering voldoet aan de veiligheids-, gezondheids- en milieubeschermingseisen die binnen de Europese Economische Ruimte gelden. Dit betekent dat de verlichting veilig en betrouwbaar is en voldoet aan de relevante normen voor verlichtingsapparatuur.

De CE-markering is verplicht voor alle LED-verlichting die binnen de Europese Economische Ruimte wordt verkocht. Als LED-verlichting geen CE-markering heeft, kan het product niet legaal op de Europese markt worden verkocht.

Het is belangrijk om op te merken dat CE-markering alleen aangeeft dat het product aan de minimale wettelijke eisen voldoet. Het betekent niet noodzakelijk dat het product van de hoogste kwaliteit is. Als consument is het daarom belangrijk om ook andere factoren in overweging te nemen bij het kiezen van LED-verlichting, zoals de kwaliteit van de materialen en de technologie die wordt gebruikt.

Conclusie

CE-markering is een conformiteitsmarkering die aangeeft dat producten aan de veiligheids-, gezondheids- en milieubeschermingseisen voldoen die gelden binnen de Europese Economische Ruimte (EER). LED-verlichting die is voorzien van CE-markering voldoet aan de relevante normen voor verlichtingsapparatuur en kan legaal worden verkocht binnen de EER. Het is echter belangrijk om op te merken dat CE-markering alleen aangeeft dat het product aan de minimale wettelijke eisen voldoet, en dat er andere factoren zijn die van belang zijn bij het kiezen van LED-verlichting.